Nieuws

Metropoortjes zorgen voor minder vandalisme en meer opbrengsten
Ruim een jaar na het ‘afsluiten’ van de eerste MIVB-metrostations met toegangspoortjes, blijkt dat de poortjes hun vruchten al afwerpen door een stijgende ticketverkoop en een sterke vermindering van het aantal vandalenstreken. De installatie van de poortjes veroorzaakte in eerste instantie wel een korte en hevige piek in het aantal gevallen van agressie. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld volksvertegenwoordiger Carla Dejonghe kon inkijken.

In de metrostations die werden uitgerust met poortjes daalde het vandalisme met 21 % (van 289 vandalenstreken naar 228 één jaar na de sluiting), terwijl de daling in de stations die nog niet werden afgesloten zich beperkt tot 7%.

“Vandalenstreken kosten de MIVB jaarlijks gemiddeld 1 miljoen euro en zijn de belangrijkste oorzaak van vertragingen op het net. Als er al een dader wordt gevat, kan deze meestal financieel niet zelf voor de kosten opdraaien. Daarom is het belangrijk dat naast de toegangspoortjes ook een hogere aanwezigheid van veiligheidspersoneel wordt ingezet in de strijd tegen het vandalisme,” aldus de liberale volksvertegenwoordigster.

Dubbel zoveel verkochte tickets

Naast het dalende aantal vandalenstreken, begint de investering ook op het vlak van de inkomsten duidelijk te renderen. Cijfers van de MIVB geven aan dat er in sommige stations dubbel zoveel tickets worden verkocht sinds de installatie van de toegangspoortjes.

“De sterke toename van de ticketverkoop toont aan dat er jaren massaal werd zwartgereden en dat de poortjes dus een noodzakelijke investering waren, zowel tegen het zwartrijden als voor de veiligheid. Nu moet het fenomeen van het poortjesglippen aangepakt worden, ” stelt Carla Dejonghe.

Meer agressie door hogere aanwezigheid MIVB-personeel

De installatie van de metropoortjes lokte in eerste instantie wel meer agressie uit. Zo vervijfvoudigde het aantal gevallen van verbale agressie in de afgesloten stations en nam ook het aantal gevallen van fysieke agressie er gevoelig toe, vooral in de eerste 3 maanden dat de poortjes geïnstalleerd werden. Dat komt omdat in die eerste periode meer MIVB-personeel aanwezig was in de stations, om de overgang te begeleiden. Zo werden er meer feiten geregistreerd. De tendens keerde daarna echter duidelijk om, en is nu teruggezakt tot op het niveau van voor de installatie en nog steeds verder aan het dalen.