Nieuws

Steeds minder Brusselaars ruilen wagen in voor openbaar vervoersabonnement
In 2012 (tot oktober) ruilden 760 Brusselaars hun wagen in voor een openbaar vervoersabonnement, een Cambio Start abonnement en/of fietspremie. Dat zijn er maar liefst 1000 minder dan in 2007. Het aantal Brusselaars die hun auto, in ruil voor een premie, vaarwel zeggen zit al sinds 2010 in een dalende tendens. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld) opvroeg bij bevoegd minister Evelyne Huytebroeck. Gezien het dalend succes, vraagt Dejonghe dat de Brusselse regering de premie evalueert en op zoek gaat naar alternatieven, zoals eens woonbonus in plaats van een bedrijfswagen.

Sinds oktober 2006 kunnen Brusselaars die hun nummerplaat en auto opgeven genieten van de Brussel’Air premie. De premie biedt de begunstigde de keuze tussen enerzijds een openbaar vervoers- en Cambio Start abonnement of anderzijds een Cambio Start abonnement en een fietspremie, telkens voor één jaar. Mensen die hun auto laten slopen krijgen een extra premie voor twee jaar. De Brussel’Air premie kadert in de strijd van het Brussels Gewest tegen de luchtvervuiling door wegverkeer.

Populariteit premie neemt af

Er werden al heel wat middelen geïnvesteerd in de Brussel’Air premie. Het totaalbedrag van alle uitgaven sinds 2006 komt neer op ruim 6,5 miljoen euro. In de eerste vijf maanden leverden 568 mensen de nummerplaat van hun wagen in bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV). Eind 2009 stond de teller al op meer dan 5.000 Brusselaars. In 2010 keerde echter de stijgende tendens. In 2011 ontvingen nog maar 1087 Brusselse inwoners een premie en in 2012 nog slechts 760.

Parlementslid Carla Dejonghe: “Gezien de grote middelen die al in de Brussel’Air premie geïnvesteerd werden en het afnemende succes ervan, lijkt het ons aangewezen om het systeem eens grondig te evalueren. Wij geloven dat andere, meer langetermijnmaatregelen en -investeringen efficiënter zouden zijn om het wegverkeer te verminderen. Wij denken hier onder andere aan een veiliger en netter openbaar vervoer, vlottere vervoersverbindingen, overstapparkings aan drukke metrostations, enzovoort.”

Open Vld Brussel wil dan ook dat de Brusselse regering de middelen voor de Brussel’Air premie herbesteedt.

Alternatief voor bedrijfswagens

Daarnaast pleit de liberale politica Carla Dejonghe voor alternatieven voor bedrijfswagens. Bedrijven zouden hun werknemers moeten kunnen laten kiezen tussen een bedrijfswagen en andere extralegale voordelen, zoals bijvoorbeeld een woonbonus. Dit wil echter niet zeggen dat Open Vld bedrijfswagens wil afschaffen.

“Ik hoop dat we in de toekomst tot een systeem zullen komen waarbij de werknemer kan kiezen uit een ruimer pakket van extralegale voordelen, bijvoorbeeld een tussenkomst in de hypothecaire lening of de huur, dan enkel de optie van een bedrijfswagen. Dit zou het wegverkeer, zeker tijdens de spits, ook drastisch verminderen.”, aldus Dejonghe.

Het Brussels Gewest laat momenteel een evaluatie uitvoeren van de Brussel’Air premie. Open Vld Brussel hoopt dat de Brusselse regering in de komende maanden naar buiten zal komen met de resultaten en werk zal maken van een efficiënte herverdeling van de middelen met het oog op het verminderen van de verkeersdruk in en rond Brussel.