Les news

Open Vld wil oplossing Prinses Paolaschool en Klim Op School
Er is een concrete oplossing nodig voor de Prinses Paola- en Klim Op School in Sint-Lambrechts-Woluwe. En daar is meer haast bij geboden dan hoe de gemeente momenteel te werk gaat. Na een negatief rapport van de onderwijsinspectie bleek eind mei 2017 dat de scholen, onder andere door het uitblijven van degelijke renovatieplannen, het risico van sluiting lopen. “Open Vld wil een project dat de toekomst van de scholen veiligstelt en verbetert mee vooruithelpen”, zegt Kurt Deswert (Open Vld Woluwe) die het dossier van nabij opvolgt.

De onderwijsinspectie bracht in 2013 al problemen aan het licht in de Nederlandstalige gemeentescholen. De gemeente kreeg toen de kans om verbeteringen aan te brengen. Maar bij een nieuwe inspectie begin dit jaar, bleek de situatie op het vlak van hygiëne en veiligheid nog steeds onaanvaardbaar. Ook het uitblijven van concrete plannen voor de renovatie – de Prinses Paolaschool huist al meer dan 10 jaar in containerklasjes – dreigt ervoor te zorgen dat de school mogelijk moet sluiten. De Vlaamse regering gaf de gemeente nog de tijd om een oplossing te zoeken voor het komende schooljaar. Maar zonder vooruitgang op het vlak van nieuwbouw, dreigt de gemeente haar vergunning te verliezen om de scholen nog uit te baten in de toekomst.

Kurt Deswert: “We kunnen niet toestaan dat 150 kindjes op straat komen te staan. De gemeente schermt al meer dan vijf jaar met vage bouwplannen, maar in al die tijd kwam er nooit iets op papier. Er werd nu een tussentijdse oplossing gevonden: de kinderen verhuizen naar nieuwe containers om de versleten containers te vervangen… Dit kan toch echt niet meer.

Deswert kaartte het probleem al ettelijke keren aan bij het gemeentebestuur en bracht de bevoegde schepen in contact met minister Guy Vanhengel om over de financiering van een nieuwbouw te spreken. Maar het is aan de gemeente om met een concreet bouwplan af te komen. En daar blijft het schoentje nijpen.

“Het is zeker zo dat er vooruitgang werd geboekt sinds schepen Xavier Liénart bevoegd werd voor het Nederlandstalig gemeenteonderwijs,” stelt Deswert. “Maar, door te weinig overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Vlaamse Gemeenschap en het onvoldoende investeren in Nederlandstalige Aangelegenheden, heeft de gemeente vandaag niet de administratieve slagkracht en expertise om zo’n complex dossier op een redelijke termijn tot een goed einde te brengen. De middelen moeten ook nog gevonden worden. Ze moeten in begrotingen ingeschreven worden et cetera; dat vergt allemaal heel veel tijd… De gemeente zou dan ook best voor eind 2017 met concrete, realistisch haalbare plannen op de proppen komen. Om zo te vermijden dat de onderwijsinspectie besluit beide scholen definitief dicht te doen... Dat is in het belang van alle 150 leerlingen.”