Les news

Campus Comenius in Koekelberg opent feestelijk haar deuren
Amper een jaar en vier maanden na de eerstesteenlegging zijn de nieuwe gebouwen van de schoolcampus Comenius gebruiksklaar en werden geopend in aanwezigheid van minister Guy Vanhengel.

De publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Kairos NV, de ontwikkelaar van de site, resulteerde in een state-of-the-art campus waar ontmoeting centraal staat. Bij de volledige oplevering van het project, eind 2019, zal het in totaal gaan over 21.628 m² leer- en recreatieruimte, die dus niet louter de schoolse functie zal vervullen.

Met deze campus komt de Vlaamse Gemeenschapscommissie tegemoet aan de dringende vraag van de Brusselaar naar meer kinderopvang (voor 40 kinderen), meer basisonderwijs (voor 240 leerlingen), meer secundair onderwijs (voor 800 leerlingen) en meer ruimte om zich uit te leven via sport, cultuur en jeugdwerk. 

Amper één jaar en vier maanden na de eerstesteenlegging, zijn de lokalen van de secundaire school, de openbare bibliotheek van de gemeente Koekelberg, het gemeenschapscentrum De Platoo en Chiro Sint-Anneke gebruiksklaar. Bovendien is ook de splinternieuwe sportzaal klaar voor leerlingen, sportclubs en andere gebruikers. 

 "Het is echt een veelzijdige,  multifunctionele campus, een zogenaamde cross over," glundert minister Guy Vanhengel, "een cross over tussen school en buurt, tussen studie en vrije tijd, tussen onderwijs, kinderopvang, sport en gemeenschapsvorming, de theorie over brede school in praktijk gezet".

De basisschool en het kinderdagverblijf worden eind 2019 opgeleverd. Tot die tijd nemen de leerlingen van de basisschool hun intrek in het gebouw van de secundaire school, dat ruimte biedt voor 800 leerlingen.  

 Campus Comenius is een realisatie van N-Brussel. Het kostenplaatje van dit ambitieuze project bedraagt 35 miljoen euro.