Les news

Vooral GAS-boetes voor foutparkeerders in Sint-Pieters-Woluwe
Er worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds meer gemeentelijke administratieve sancties (GAS) opgelegd, maar de verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Uit een vraag van gemeenteraadslid Carla Dejonghe blijkt dat de gemeente Sint-Pieters-Woluwe het GAS-systeem vooral gebruikt voor het beboeten van foutparkeerders.

Brusselse gemeenten kunnen sinds 2004 gemeentelijke administratieve sancties (GAS) inzetten om allerlei vormen van openbare overlast tegen te gaan. Het aantal GAS-dossier in Sint-Pieters-Woluwe is het afgelopen jaar sterk gestegen. Daar waar de gemeente in 2011 191 GAS-dossiers en in 2012 209 dossiers behandelde, zijn dat er vandaag al 872 voor 2013. Niet alle dossiers worden evenwel in boetes omgezet. Ter vergelijking, de gemeente Anderlecht schreef in 2012 473 GAS-boetes uit en Elsene maar liefst 7.000.

Fout parkeren

In 2011 en 2012 betrof 60% van de GAS-boetes in Sint-Pieters-Woluwe fout parkeren, in 2013 was dit zelfs 75% plus 6% voor parkeren op plaatsen voor mindervaliden. Gemiddeld handelen 10% van de GAS-dossiers over het buiten zetten van huishoudelijk afval buiten de opgelegde dagen en uren.

Gemeenteraadslid Carla Dejonghe: “De GAS-boete laat toe om op lokaal niveau openbare overlast aan te pakken. Elke gemeente vult het begrip ‘overlast’ echter anders in. Het is duidelijk dat men er in Sint-Pieters-Woluwe voor gekozen heeft om het systeem vooral aan te wenden voor het beboeten van foutparkeerders en in veel mindere mate voor andere vormen van asociaal gedrag zoals sluikstorten hondenpoep, vandalisme en geluidsoverlast.”

De minister van Binnenlandse Zaken gaf in een recent verleden aan dat GAS-boetes ook kunnen gebruikt worden voor feiten zoals gaybashing, beledigingen in het openbaar en seksuele intimidatie. In Sint-Pieters-Woluwe werd er hiervoor nog geen enkele boete uitgeschreven. Het algemeen politiereglement van de gemeente heeft bovendien geen enkel artikel aan dit type inbreuk gewijd.

Tot slot verloopt de inning van de boetes in Sint-Pieters-Woluwe vrij vlot. In 2011 werd bijna 90% van de GAS-boetes spontaan betaald en in 2012 87%. In de andere gevallen werden de boetes betaald via een dwangbevel van de deurwaarder.