Nieuws

Succes nieuwe bib vraagt om extra personeelslid
Begin 2015 opende de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek ‘De Lettertuin’ in Sint-Pieters-Woluwe de deuren. Veel gebruikers vonden intussen hun weg naar Belgiës eerste passiefbibliotheek en hun aantal neemt pijlsnel toe. De uitleningen stegen met 31% ten opzichte van vorig jaar. 

Gemeenteraadslid Carla Dejonghe is verheugd dat ‘De Lettertuin’ zo snel is uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het culturele aanbod van Sint-Pieters-Woluwe. Zij wees het gemeentebestuur echter al voor de opening op de nood aan een extra educatief personeelslid. “Het nieuwe gebouw laat toe om heel wat extra activiteiten te organiseren en te werken op maat van verschillende doelgroepen. Maar met het huidige personeelskader is dat onmogelijk. De bib is verviervoudigd in oppervlakte. Dat vraagt de nodige ondersteuning. De personeelsleden trokken onlangs aan de alarmbel want het gemeentebestuur schuift het dossier steeds op de lange baan. Ik dring erop aan dat de nodige middelen in 2016 effectief worden vrijgemaakt.”, aldus Carla Dejonghe.