Nieuws

Carla Dejonghe over verbod op smartphones bij Uber: “We hebben nood aan moderne mobiliteit. Niet aan Uberpesten.”
Uber-chauffeurs mogen geen ritten meer aanvaarden op hun smartphones. Contracten voor ritten moeten drie uur op voorhand afgesloten worden. Dat is de strikte interpretatie van de Brusselse wet van 1995 op het verhuur van voertuigen met chauffeur. De administratie wilt dit plots afdwingen met controles. “Dit staat haaks op het businessmodel van spelers als Uber”, aldus Carla Dejonghe die minister-president Vervoort hierover een vraag stelt nu vrijdag. “Het Hof van Beroep vermoedt bovendien dat onze wetgeving ongrondwettelijk is. En hoe dan ook is nieuwe technologieën blindelings bannen nooit het antwoord op nieuwe uitdagingen.

In het arrest van het Brusselse hof van beroep van 15 januari 2021 (in de zaak aangespannen door de taxisector tegen Uber) worden de de strikte bepalingen van de Brusselse wetgeving herhaald. Maar het hof neemt geen beslissing. Het vraagt aan het Grondwettelijk Hof om uitsluitsel te brengen. “Dat is niet niets, een dergelijk vermoeden van een hof van beroep. Het gezond verstand zegt dan dat je de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op zijn minst afwacht”, aldus Dejonghes strenge oordeel.

Het zou dan ook verstandig zijn te focussen op een beleid waarin we deze nieuwe economische modellen, zoals Uber, integreren in onze wetgeving, eerder dan ze te weren. De uitdagingen zijn groot, o.a. inzake sociale bescherming, sociale bijdragen, fiscale bijdragen of arbeidsrecht. We moeten mee met onze tijd. We willen als Gewest ambitieus zijn in de nieuwe mobiliteit met MaaS, maar voeren ondertussen een achterhoedegevecht uit op het vlak van taxibeleid. De wetgeving, nationaal en internationaal, haalt ons intussen in”, concludeert Dejonghe.

Zo roept Carla Dejonghe nogmaals op om de uiteindelijke beslissing van het Hof af te wachten en ondertussen te werken aan de hervorming en de modernisering van de sector voor verhuur van voertuigen met chauffeur.