Nieuws

Positief begrotingsresultaat
Instituut Nationale Rekeningen bevestigt positief begrotingsresultaat Brussels Gewest en Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft de tabellen gepubliceerd die worden opgesteld voor de notificatie van het overheidstekort en de overheidsschuld aan de Europese Commissie in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten (PBT)  klik hier voor de info van INR 

“Daaruit blijkt dat zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor 2016 een overschot hebben op hun begroting”, zo beklemtoont minister van Financiën en Begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Guy Vanhengel.

De statistieken die werden bekendgemaakt, geven een eerste voorlopige raming van de ontvangsten, de uitgaven en het financieringssaldo van de gezamenlijke overheid en haar deelsectoren voor het jaar 2016.

Minister Guy Vanhengel wijst er op dat deze publicatie “opnieuw een opsteker is voor ons, want het bevestigt dat wij het op het gebied van financieel en begrotingsbeheer nog steeds zeer goed doen”. 

In de maand februari bevestigde de kredietbeoordelaar Standard&Poors ook de ‘AA lange termijn rating’ van het Brussels Gewest.