Nieuws

Open Vld wil meer leningen voor alleenstaanden
Het aantal alleenstaanden met een sociale woonlening in Vlaanderen ligt met 13,2% sociale leningen in 2014 bijna drie keer lager dan in Brussel.

Vlaams parlementslid Lionel Bajart en zijn Brusselse collega Carla Dejonghe (Open Vld) roepen op om werk te maken van een vlottere toegang tot woonleningen voor alleenstaanden. Uit cijfers die beide parlementsleden opvroegen, blijkt dat alleenstaanden vandaag nog te vaak aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Zowel in Vlaanderen als in Brussel blijkt ongeveer 45% van de sociale huurders alleenstaand.

“1 op 3 Belgische huishoudens vandaag bestaat uit 1 persoon. Voor velen onder hen is het niet evident om een eigen woning te verwerven,” zegt Bajart. “Het Vlaams Woningfonds moet veel meer op deze groep inzetten. In 2014 ging maar 13,2% van de door het Woningfonds verstrekte leningen naar alleenstaanden. In de Rand rond Brussel was dat zelfs maar 8,2%. In Brussel zelf gaat tegenwoordig al bijna 1 op 3 sociale leningen naar alleenstaanden. Gezien het aantal 1-persoonshuishoudens in Vlaanderen, zou het Vlaamse Woningfonds ook naar dat aandeel moeten streven.”

Woningprobleem onderschat bij alleenstaanden

Volgens Dejonghe, die onderzoek liet uitvoeren naar de wensen en verwachtingen van alleenstaanden (of alleenwoners), wordt het woningprobleem bij deze groep mensen nog steeds sterk onderschat: “De Belgen, en dus ook de alleenstaande, hebben duidelijk nog steeds een baksteen in de maag. Zij beschouwen hun eigen woning als een persoonlijk pensioenplan. En dat is het ook. We mogen er niet van uit gaan dat alleenstaanden minder recht hebben op een eigen woning gewoon omdat ze alleen zijn. Deze groep mensen wordt verhoudingsgewijs trouwens al veel zwaarder belast dan gezinnen. Het Vlaams en Brussels Woningfonds hebben hier dan ook een belangrijke rol in te spelen.”

Bajart en Dejonghe pleiten ervoor dat niet enkel het Vlaams en Brussels Woningfonds meer moeite doen om deze groeiende groep mensen te helpen, maar dat ook de banken op dit vlak op hun verantwoordelijkheid wordt gewezen.