Nieuws

Carla Dejonghe neemt minister mee op de motor
Volksvertegenwoordiger Carla Dejonghe nam op zaterdag 21 april 2012 de Brusselse Mobiliteitsminister mee op de motor langs een aantal 'zwarte punten' voor een betere weginfrastructuur voor gemotoriseerde tweewielers.

 Het aantal gebruikers van gemotoriseerde tweewielers (motors, scooters, brommer, etc.) zit al een tijdje in stijgende lijn, ook in Brussel. Een tweewieler is dan ook erg handig in het drukke stadsverkeer. Motorrijders zijn echter nog altijd kwetsbaar op onze wegen. Daarom luidt Brussels volksvertegenwoordigster Carla Dejonghe (Open Vld) opnieuw de alarmklok aan het begin van het nieuwe motorseizoen. Zij deed dit door de Brusselse Minister voor Openbare Werken en Vervoer, Brigitte Grouwels, vandaag mee te nemen op een motorrit doorheen Brussel.

“Ik heb in het verleden al herhaaldelijk opgeroepen om meer rekening te houden met motorrijders bij de aanleg of heraanleg van de weginfrastructuur. Naast een menselijke fout, zijn infrastructurele problemen namelijk ook één van de oorzaken van motorongevallen. Aangepaste weginrichting kan ongevallen helpen voorkomen en, in tweede instantie, de impact van een ongeval beperken.”, aldus Carla Dejonghe.

Oproep zwarte verkeerspunten voor motorrijders in Brussel

In de aanloop naar de motorrit, lanceerde volksvertegenwoordigster Dejonghe een oproep onder de motorliefhebbers om alle ‘zwarte punten’ voor motorrijders in Brussel te melden. Op basis van deze inbreng stelde de liberale politica een rit samen langs een aantal van de gemelde punten. Minister Brigitte Grouwels ging met plezier in op deze uitnodiging om haar te vergezellen op een motortocht langs deze punten.

Minister Brigitte Grouwels: “Ik ben overtuigd van het potentieel van tweewielers in de stad. In dat kader heb ik ook het proefproject met 15 mototaxi’s gelanceerd dat momenteel loopt. Motors vormen meer en meer een volwaardig alternatief voor de auto bij het woon-werkverkeer. Ook op het gebied van infrastructuur houden we hier rekening mee. In het actieplan 2011-2020 van de Brusselse regering staan duidelijke actiepunten hoe we het aantal slachtoffers van ongevallen onder voetgangers, (brom)fietsers en motorrijders met 50 % willen verminderen, onder andere met een betere wegbedekking, kwaliteitscontroles en meldpunten. Nu stellen we al een sterk dalende lijn vast in het aantal ongelukken bij motorrijders.”

Volksvertegenwoordigster Dejonghe hoopt dat men op basis van deze actie in de toekomst meer rekening zal houden met de specifieke veiligheidseisen van gemotoriseerde tweewielers bij de inrichting van de openbare ruimte.

Minister Brigitte Grouwels erkent de noden van alle weggebruikers en houdt hier ook rekening mee in haar beleid. Zo wordt er elk jaar, en dit afhankelijk van de weersomstandigheden, een groot budget voorzien voor het onderhoud van de wegen. Dit jaar voorziet het Brusselse Gewest 4 miljoen voor geplande werken en 3 miljoen voor punctuele werken. Elk jaar stijgt dit budget met 2 à 3 procent.

Ook gladde wegmarkeringen worden op termijn weggewerkt. Mobiel Brussel heeft het type bestek gewijzigd waardoor de markeringen moeten voldoen aan een aantal criteria om het glijden van motorrijders te verhinderen. Stelselmatig worden de witte markeringen op gewestwegen met nieuwe verf vervangen. Deze verf is minder glad en heeft een betere structuur om slipongevallen te vermijden.